Actie “Praat mee, Waak mee”

Binnenkort gaat (eindelijk) de actie “Praat mee, Waak mee” van start.
Deze actie is al voor de zomer voorbereid, maar bleef nog even steken in administratieve drempels 🙂

De actie is erop gericht om zo veel mogelijk gebruikers van het Mheenpark te laten aansluiten op dit platform Vrienden van het Mheenpark.
De doelstelling is tweevoudig:

  1. voor de gemeente is het prettig om bij ontwikkelingen in het park te kunnen overleggen met de gebruikers van het park. Dat zijn vaak omwonenden, maar denk ook aan sporters, wandelaars, gebruikers van de sporthal, de scouting of het Kruispunt….enzovoort. Door je aan te melden als vriend of vriendin kun je actief meepraten over onderwerpen die het Mheenpark betreffen.
  2. Een tweede doelstelling is het bundelen van alle ogen en oren van de gebruikers van het Mheenpark en waar nodig via de juiste wegen melding te doen. Gemeente en politie kunnen dan effectief ingrijpen en ervoor zorgen dat de situatie (weer) veiliger wordt. Denk daarbij aan vandalisme, beschadiging, slijtage of stormschade.

Ontwikkeling speelplek welgelegen

Op initiatief van de gemeente wordt een herinrichting overwogen op het gedeelte van het Mheenpark in de wijk Welgelegen (ten zuiden van de Pinksterbloem).
Zo werd er gesproken over een waterspeelplaats nabij de glijbaan en ook het verplaatsen van de speeltoestellen naar diezelfde plek. Extra picknicktafels en zitplekken zijn ook voorgesteld.
Na een tweede inspraakavond op 15 april jl. zullen de plannen bijgesteld worden en opniuew voorgelegd worden.

Het is overigens nog niet zeker of de benodigde budgetten beschikbaar komen, maar het is wel goed om een plan klaar te hebben liggen zodat dan snel gehandeld kan worden.